NATIONELL VETERINÄRMEDICINSK DATABAS

Den nationella veterinärmedicinska databasen Naveda är under utveckling. Den nya databasen ska kontinuerligt kunna ta emot och lagra journaldata från landets djurkliniker och djursjukhus.  Syftet är att skapa bättre förutsättningar för forskning, sjukdomsövervakning och arbete med kvalitetssäkring inom djursjukvården.

AUTOMATISK ÖVERFÖRING AV JOURNALDATA

Idén med Naveda bygger på att kliniker frivilligt ansluter sig till systemet och delar med sig av journaldata utan kostnad. I gengäld kommer Naveda att erbjuda klinikerna ett gränssnitt där de har tillgång till sammanställningar av sina egna data. Att vara ansluten kommer inte att kräva något extra arbete för klinikerna. Överföring av journaldata kommer att ske automatiskt varje dygn direkt från journalsystemet till Naveda. Endast anonyma uppgifter kommer att sparas i databasen.

ETT PÅGÅENDE PROJEKT

Vinnova är med och finansierar det pågående utvecklingsprojektet som är ett samarbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges lantbruksuniversitet och SLA-Svensk Djursjukvård. Projektet startade i oktober 2016 och ska pågå i 15 månader, förhoppningen är att vi i slutet av 2017 har en fungerande databas som kan ta emot journaldata från kliniker via en automatiserad överföring.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA OSS